Послуги
Оцінка пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» tab_img
Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37 tab_img
Машинний аналіз даних та прогнозування tab_img
Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance) tab_img
Страхування життя (life insurance) tab_img
Послуги

Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37

Застосування на підприємстві міжнародних стандартів бухгалтерського обліку передбачає визнання та оцінку зобов’язань, які відповідають критеріям оціночного зобов’язання згідно з МСФЗ (IAS) 37.

Зобов’язання з демонтажу та ліквідації об’єктів основних засобів та відновлення природних ресурсів на ділянці, яку вони займають

Законодавство багатьох країн вимагає ліквідовувати наслідки використання підприємством родовищ або земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти основних засобів, після закінчення строку служби цих об’єктів. Тому компанія, яка працює з такими активами, буде неминуче зазнавати втрат у зв’язку з їхнім виведенням із експлуатації в майбутньому.

Відображення у звітності зобов’язань із ліквідації активів та рекультивації пошкоджених земель зазвичай передбачає проведення оцінки з використанням актуарних розрахунків.

Забезпечення для відновлення довкілля

Для підприємств, які практикують формування резерву для витрат на екологічні заходи, існує необхідність відображення у фінансовому обліку створення та використання відповідних забезпечень.

Якісний розрахунок оціночних зобов’язань щодо природоохоронних заходів надає підприємству можливість уникнути одночасно і підвищеного ризику, і завищених зобов’язань.

Наші актуарії здійснюють оцінку зобов’язань із виведення об’єктів із експлуатації (ARO) та відновлення довкілля (ERL) відповідно до МСФЗ. У результаті розрахунків замовник отримує обґрунтоване значення величини оціночних зобов’язань із детальним поясненням припущень, ризиків та невизначеностей.

Стандартний пакет послуг

  • Вивчення умов виникнення зобов’язань, проектів рекультивації, планів природоохоронних заходів.
  • Узгодження та формування основних актуарних припущень.
  • Визначення переліку та обсягів робіт, які необхідні для оцінки зобов’язань на звітну дату.
  • Допомога в процесі формування кошторису з відновлення довкілля.
  • Надання звіту з детальним розкриттям інформації відповідно до міжнародних стандартів.
  • Здійснення стрес-тестування моделі до коливань основних актуарних припущень (аналіз чутливості).
  • Консультування з питань відображення результатів оцінок у бухгалтерській звітності.